2,235
توسط مدیر سایت ، 2 سال قبل
0 0

مدينه بود و غوغا بود
اسيرِ ديوِ سرما بود

محمد سر زد از مکه
که او خورشيدِ دلها بود

لا لا خورشيدِ من لا لا
گلِ اميدِ من لا لا

خديجه همسرِ او بود
زني خندان و خوش خو بود

براي شادي و غم ها
خديجه يارِ نيکو بود

لا لا لا شاديم لا لا
گل آزاديم لا لا

خدا يک دخترِ زيبا
به آنها داد لا لا لا

به اسمِ فاطمه زهرا
اميدِ مادر و بابا

لا لا لا کودکم لا لا

جستجو در کل مطالب

رسانه های صوتی

نوع رسانه
وفات ام المومنین حضرت خدیجه - حمید قلیچ خانی

وفات ام المومنین حضر...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل
نوع رسانه
آموزش سبک مداحی در مدح حضرت خدیجه (حامی ویار دینی)

آموزش سبک مداحی در م...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل
نوع رسانه
آموزش سبک مداحی در مدح حضرت خدیجه (ای یار احمد یا خدیجه )

آموزش سبک مداحی در م...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل
نوع رسانه
آموزش سبک مداحی در مدح حضرت خدیجه (ای عصمت ذات خدا)

آموزش سبک مداحی در م...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل
نوع رسانه
عزای ام المومنین حضرت خدیجه - 93 (2)

عزای ام المومنین حضر...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل
نوع رسانه
عزای ام المومنین حضرت خدیجه - 93 (1)

عزای ام المومنین حضر...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل