اشعار مدح حضرت خدیجه سلام الله علیها

محصول ابر جان تو باران کوثر است‏  بانو اگر نباشى خورشید ابتر است‏ ز خم ضرورت است نگاهى طلوع کن‏  بر چشم تشنه کام جهانى…
حضرت خديجه‏ ى كبرى عليها السلام‏«آواره» همدانى - مهدى خاتون زنان عرب از جاه و نعم بود سوداگر و داراى رعایا و حشم بود از…
شاعر : على نریمانى (قائمى) در رثاى خدیجه‏ ى كبرى‏ رخصتى تا كنم سخن انشاء لب گشایم به مدح بانویى‏ كه بود بى نظیر و…
دانشگاه زهرا «شهاب» - محمد على   اى گرمى كاشانه ى احمد خديجه  اى سفره دار خانه ى احمد خديجه  اى بهترين مادر گرامى همسر…
« خسرو » سيّد محمّد خسرونژاد بِین مادرها مقام برتری دارد خدیجه زانکه چون زهرای اطهر، دختری دارد خدیجه *** جای دارد گر کند فخر…
شاعر:مصطفى جعفرى   سلام ما به خدیجه که پاک طینت بود  درود ما به روانش که کوه همت بود     سلام ما به خدیجه…

جستجو در کل مطالب