اهل بیت در آیه تطهیر

  • اهل بیت در آیه تطهیر
اهل بیت در آیه تطهیر
مشخصات کتاب:
سرشناسه : عاملی جعفرمرتضی - 1944
عنوان و نام پدیدآور : اهل بیت در آیه تطهیر/ نوشته جعفرمرتضی عاملی ترجمه محمد سپهری مشخصات نشر : قم حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلامی 1372.
مشخصات ظاهری : ص 200
فروست : (مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ; 279)
شابک : 1800ریال یادداشت : پشت جلد جلد لاتینی شده Dja'far Murtada' Amili. Ahl ibaytdar ayi -yi tathir .
یادداشت : چاپ دوم 1379؛ 6500 ریال یادداشت : کتابنامه ص [179] - 191؛ همچنین به صورت زیرنویس موضوع : تفاسیر (سوره احزاب آیه التطهیر)
موضوع : خاندان نبوت در قرآن شناسه افزوده : سپهری محمد، 1344 - ، مترجم شناسه افزوده : حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلامی رده بندی کنگره : BP102/654 /ع 2‮الف 9 1372
رده بندی دیویی : 297/18
شماره کتابشناسی ملی : م 73-126
عناوین اصلی کتاب شامل:
یادداشت مترجم بر چاپ اول؛ پیشگفتار؛ بخش اول : اهل بیت در قرآن؛ بخش دوم : نقد و بررسی؛ کتاب نامه
Language
Total Volume
1
Digital number
532
LCC
P۱۰۲/۶۵۴‬‭/ع‌۲‮الف‌‬۹ ۱۳۷۲‬
DDC
‭۲۹۷/۱۸‬
National bibliography numbers
م‌۷۳-۱۲۶
Cost View
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML