دعا برای هدیه به حضرت خدیجه سلام الله علیها

یکشنبه, 01 اسفند 1395 ساعت 00:00
(0 رای‌ها)

جهت تلاوت دعا و عرض ارادت به حضرت خدیجه سلام الله علیها

 

از کلیات مفاتیح الجنان بر اساس حروف الفبا

·         Naghsh-7.jpgمشخصات کتاب

 

 

·         آخرین دعای امام حسین (علیه السلام) روز عاشورا

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه و اعمال دکه ی امام صادق (علیه السلام)

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه استهلال ماه رجب

o    متن

·         ادعیه استهلال ماه رمضان

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه تحویل سال

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه جبرئیل در دهه ی اول ماه ذی حجه

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه ختم قرآن

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه و اعمال آب نیسان

o    متن

·         ادعیه و اعمال ام داوود

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه و اعمال بیت الطشت

·         ادعیه و اعمال دکةالقضاء

·         ادعیه و اعمال دکةالمعراج

·         ادعیه و اعمال ستون پنجم مسجد کوفه

·         ادعیه و اعمال ستون سوم مسجد کوفه

·         ادعیه و اعمال ستون هفتم مسجد کوفه

·         ادعیه و اعمال شب 27ماه رجب

·         ادعیه و اعمال مسجد زید

·         ادعیه و اعمال مسجد سهله

·         ادعیه و اعمال مسجد کوفه

·         ادعیه و اعمال مقام نوح

·         ادعیه و اعمال نوروز

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه وداع ماه رمضان

o    متن

o    ترجمه

·         اذن دخول مسجد النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

o    متن

o    ترجمه

·         اذن دخول مسجد النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و مشاهد ائمه (علیهم السلام)

o    متن

o    ترجمه

·         استخاره در حرم امام حسین (علیه السلام)

o    متن

o    ترجمه

·         استعاذه در هر شب دهه ی آخر ماه رمضان

o    متن

o    ترجمه

·         استعاذه قبل از طلوع و غروب آفتاب

o    متن

o    ترجمه

·         استغاثه به امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف) و نمازآن

o    متن

o    ترجمه

·         استغفار بعد از هر نماز

o    متن

o    ترجمه

·         استغفار در آخر روز پنجشنبه

o    متن

o    ترجمه

·         استغفار در هر روز ماه شعبان

o    متن

·         استغفار قبل از نماز صبح روز جمعه

o    متن

o    ترجمه

·         استغفار و توبه در ماه رجب

o    متن

·         استغفار و صدقه در ماه رجب

o    متن

·         اوراداسم اعظم

o    متن

o    ترجمه

·         بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب

o    متن

o    ترجمه

·         تحلیل بعد از هر نماز و هنگام طلوع و غروب

o    متن

o    ترجمه

·         تحلیل قبل از طلوع و غروب

o    متن

o    ترجمه

·         تحلیلات امام علی (علیه السلام) در دهه ی اول ماه ذی حجه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیح پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آخر روز جمعه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیح مفصل در روز عرفه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیحات اربعه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیحات پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در روز عرفه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیحات دهگانه در هر روز ماه رمضان

o    متن

o    ترجمه

·         تکبیرات منی در روز عید قربان

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوات سوره ی عادیات

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیات آخر سوره ی توبه

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیات آخر سوره ی حشر

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیات آخر سوره ی صافات

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیات اول سوره ی حدید

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیة الکرسی

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیة الکرسی بعد از نماز

o    متن

·         تلاوت آیة الکرسی قبل از مسافرت

o    متن

·         تلاوت آیة الکرسی و سوره ی قدر در روز جمعه

o    متن

·         تلاوت آیه ی سخره بعد از نماز

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیه ی شهدالله

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیه ی شهدالله بعد از نماز

o    متن

·         تلاوت آیه ی صلوات بعد از نماز عصر

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیه ی قل اللهم مالک بعد از نماز

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت پنج آیه از سوره ی آل عمران

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره شوری

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی ابراهیم

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی احقاف

o    متن

·         تلاوت سوره ی احقاف

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی اخلاص

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی اخلاص بعد از نماز

o    متن

·         تلاوت سوره ی اخلاص بعد از نمازصبح روز جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی اسرا

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی اسرا در شب جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی اعلی

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی الرحمن بعد از نماز صبح روز جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی الم سجده در شب جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی انسان

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی انعام

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی انعام و کهف و یس در شب آخر ماه رمضان

o    متن

·         تلاوت سوره ی تکاثر

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی جمعه

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی جمعه در شب جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی حجر

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی حم سجده

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی حمد

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی حمد بعد از نماز

o    متن

·         تلاوت سوره ی رحمن

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی روم

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی زلزله

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی سجده

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی شرح

o    متن

o    تترجمه

·         تلاوت سوره ی شعرا

·         تلاوت سوره ی شعرا و نمل و قصص در شب جمعه

·         تلاوت سوره ی شمس

·         تلاوت سوره ی ص

·         تلاوت سوره ی ص در شب جمعه

·         تلاوت سوره ی صافات

·         تلاوت سوره ی طور

·         تلاوت سوره ی عنکبوت

·         تلاوت سوره ی عنکبوت و روم در شب 23ماه رمضان

·         تلاوت سوره ی فتح

·         تلاوت سوره ی فتح در نماز مستحبی ماه رمضان

·         تلاوت سوره ی فلق

·         تلاوت سوره ی قدر

·         تلاوت سوره ی قدر بعد از نماز عشا

·         تلاوت سوره ی قدر بعد از نماز عصر

·         تلاوت سوره ی قدر در سحر ماه رمضان

·         تلاوت سوره ی قصص

·         تلاوت سوره ی قلم

·         تلاوت سوره ی قمر

·         تلاوت سوره ی کافرون

·         تلاوت سوره ی کافرون قبل از طلوع روز جمعه

·         تلاوت سوره ی کوثر

·         تلاوت سوره ی کهف

·         تلاوت سوره ی کهف بعد از نماز صبح روز جمعه

·         تلاوت سوره ی لقمان

·         تلاوت سوره ی مؤمنون

·         تلاوت سوره ی مؤمنون در روز جمعه

·         تلاوت سوره ی ملک

·         تلاوت سوره ی منافقون

·         تلاوت سوره ی ناس

·         تلاوت سوره ی نسا بعد از نمازصبح روز جمعه

·         تلاوت سوره ی نصر

·         تلاوت سوره ی نمل

·         تلاوت سوره ی واقعه

·         تلاوت سوره ی واقعه در شب جمعه

·         تلاوت سوره ی هود بعد از نماز روز جمعه

·         تلاوت سوره ی یس

·         تلاوت سوره ی یس و الرحمن در نماز زیارت

·         تلاوت قرآن بعد از ظهر روز جمعه

·         تلاوت قرآن قبل از مسافرت

·         توقیع ناحیه مقدسه در ماه رجب

o    متن

o    ترجمه

·         حدیث الکساءِ

o    مقدمه

o    متن

o    ترجمه

·         حرز امام سجاد (علیه السلام)

o    متن

o    ترجمه

·         حمد بر ولاتیت در روز غدیر

o    متن

o    ترجمه

·         خطبه ی عید فطر

o    متن

o    ترجمه

·         دعا برای امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف) در روز جمعه

o    متن

o    ترجمه

·         دعا برای دنیا و آخرت بعد از نماز صبح ومغرب

o    متن

o    ترجمه

·         دعا برای رفع پریشانی

·         دعا در رقعه حاجت

·         دعا و نماز مستحبی در روز 27 ماه رجب

·         دعا ی 10صحیفه- دعاؤهفی اللجإ الی الله تعالی

·         دعا ی ابوحمزه ثمالی

·         دعاهای هنگام آفطار

·         دعای سجئه بعد از نماز شب ماه رجب

·         دعای سریع الاجابه امام کاظم (علیه السلام)

·         دعای شب آخر ماه و شب اول ماه رمضان

·         دعای 1 صحیفه-ِالتَّحْمِیدِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

·         دعای 12صحیفه-دعاؤه فی الاعتراف

·         دعای 13صحیفه- دعاؤه فی طلب الحوائج

·         دعای 14صحیفه- دعاؤه فی الظلمات

·         دعای 15صحیفه- دعاؤه عند المرض

·         دعای 16صحیفه- دعاؤه فی الاستقالة

·         دعای 17صحیفه- دعاؤه علی شیطان

·         دعای 18صحیفه- دعاؤه فی المحذورات

·         دعای 19صحیفه- دعاؤه فی الاستسقاء

·         دعای 20صحیفه- دعاؤه فی مکارنم الأخلاق

·         دعای 21صحیفه- دعاؤه ُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْر

·         دعای 22صحیفه- دعاؤه عند الشده

·         دعای 23صحیفه- دعاؤه فی بالعافیه

·         دعای 24صحیفه- دعاؤه لأبویه

·         دعای 25صحیفه- دعاؤه لولده

·         دعای 26صحیفه- دعاؤه لجیرانه و أولیائه

·         دعای 27صحیفه- دعاؤه لأهل الثغور

·         دعای 28صحیفه- دعاؤه فی التغزع

·         دعای 29صحیفه- دعاؤه إذا قنرعلیه الرزق

·         دعای 2صحیفه-الصلاه علی محمد و آله

·         دعای 30 صحیفه-ْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی الْمَعُونَةِ عَلَی قَضَاءِ الدَّیْن

·         دعای 31صحیفه- دعاؤه باتوبه

·         دعای 32صحیفه- دعاؤه فی الصلاة اللیل

·         دعای 33صحیفه- دعاؤه فی الاستخاره

·         دعای 34صحیفه- دعاؤه أذا ابتلی أورأی مبتلی

·         دعای 35صحیفه- دعاؤه فی الرضا بالقضا

·         دعای 36صحیفه- دعاؤه عند سماع الرعد

·         دعای 37صحیفه- دعاؤه فی الشکر

·         دعای 38صحیفه- دعاؤه فی الاعتذار

·         دعای 39صحیفه- دعاؤه فی طلب العفو

·         دعای 3صحیفه- الطلاةعلی حملةالعرش

·         دعای 40 صحیفه-دعاؤه عند ذکر الموت

·         دعای 41صحیفه- دعاؤه فی طلبالسترو الوقایه

·         دعای 42صحیفه -دعاؤه عند فی ختمه القرآن

·         دعای 43صحیفه- دعاؤه أذانظرألی الهلال

·         دعای 44صحیفه- دعاؤه لدخول شهر رمضان

·         دعای 45صحیفه- دعاؤه لوداع شهر رمضان

·         دعای 46صحیفه- دعاؤه لعید الفطر و الجمعه

·         دعای 47صحیفه- دعاؤه فی یوم عرفة

·         دعای 48صحیفه- دعاؤه فی یوم الضحی و الجمعه

·         دعای 49صحیفه- دعاؤه فی دفع کید الأعداء

·         دعای 4صحیفه-الصلاةعلی مصدقی الرسل

·         دعای 50 صحیفه-دعاؤه فِی الرَّهْبَة

·         دعای 51صحیفه- دعاؤه فی التضرع والاستکانه

·         دعای 52صحیفه- دعاؤه فی الاحاح

·         دعای 53صحیفه- دعاؤه فی التذلل

·         دعای 54صحیفه- دعاؤه فی استکشاف الهموم

·         دعای 5صحیفه- دعاؤه لنفسه و خاصته

·         دعای 6صحیفه- دعاؤه عند الصباح و المساء

·         دعای 7صحیفه- دعاؤه فی المهمات

·         دعای 8صحیفه- دعاؤه فی الاستعاذه

·         دعای 9صحیفه- دعاؤه فی الاشتیاق

·         دعای آخر روز عرفه

·         دعای آخر نوافل در هر شب

·         دعای آخرین روز ماه ذی الحجه

·         دعای َا شَاهِدَ کُلِّ نَجْوَی

·         دعای أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ

·         دعای أَعُوذُ بِجَلاَلِ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ

·         دعای أُعِیذُ نَفْسِی وَ دِینِی وَ أَهْلِی

·         دعای افتتاح

·         دعای الحمدلله الذی یفعل ما یشاء...

·         دعای اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی

·         دعای اللهم اجعل فیما نقضی و نقدر...

·         دعای اَللَّهُمَّ أَحْیِنِی عَلَی مَا أَحْیَیْتَ

·         دعای اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ

·         دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعة....

·         دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام...

·         دعای اَللَّهُمَّ إِلَیْکَ وَجَّهْتُ وَجْهِی

·         دعای اللَّهُمَّ امْدُدْ لِی فِی عُمُرِی

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِی

·         دعای اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَکَ أَرْجَی مِنْ عَمَلِی

·         دعای اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْکَ السَّلاَم

·         دعای اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَرَی وَ لاَ تُرَی

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ لِهَمٍّ

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ إِخْبَاتَ

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ وَ الْمُعَافَاة

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ فِیمَا

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَانَ لَهُ کُلُّ شَیْ‏ءٍ

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْنُون

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِالْمَوْلُودَیْنِ

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مُوجِبَاتِ

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ نَفْسٍ

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَمْسَیْتُ لَکَ عَبْداً

·         دعای اللَّهُمَّ اهْدِنِی مِنْ عِنْدِکَ

·         دعای اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِکَ فِی الصَّالِحِینَ

·         دعای اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ

·         دعای اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ

·         دعای اَللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلاَءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ

·         دعای اللَّهُمَّ قَدْ تَرَی مَکَانِی

·         دعای اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ

·         دعای اَللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی

·         دعای اللَّهُمَّ یَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ

·         دعای اللَّهُمَّ یَا مَنْ یَمْلِکُ التَّدْبِیرَ

·         دعای إِلَهِی عَظُمَ الْبَلاَءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ

·         دعای إِلَهِی هَذِهِ صَلاَتِی صَلَّیْتُهَا لاَ لِحَاجَةٍ

·         دعای امام جواد (علیه السلام) در دفع غم

·         دعای امام رضا(علیه السلام) و زیارت پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         دعای امام سجاد (علیه السلام) در دفع ضرر

·         دعای امام سجاد (علیه السلام) در شب 27 ماه رمضان

·         دعای امام سجاد (علیه السلام) در ماه رجب

·         دعای امام سجاد (علیه السلام) در هنگام غم و اندوه

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در آخر ماه رمضان

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در روز جمعه

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در شب 1 ماه رمضان

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در ماه رجب

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در وداع ماه رمضان

·         دعای امام علی (علیه السلام) در لیلة المبیت

·         دعای بالاپی سر امام حسین (علیه السلام)

·         دعای بِسْمِ اللَّهِ نُورٌ

·         دعای بعد ار زیارت امام حسین (علیه السلام)

·         دعای بعد ار فرائض ونوافل ماه رمضان

·         دعای بعد از تلاوت قرآن

·         دعای بعد از زیارت جامعه

·         دعای بعد از نماز در روز های 1 تا 9 ماه ذی الحجه

·         دعای بعد از نماز شب ماه رجب

·         دعای بعد از نماز شب 1 ماه شوال

·         دعای بعد از نماز صبح روز جمعه

·         دعای بعد از نماز صبح روز جمعه

·         دعای بعد از نوافل ماه رمضان

·         دعای بعد از هر نماز در نجف اشرف

·         دعای بعد نافله مغرب شب 1 ماه شوال

·         دعای به منزله زیارت امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف)

·         دعای بهد از نمار 25 ماه ذی قعده

·         دعای پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در شب 1 ماه رمضان

·         دعای پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در شب 15 ماه شعبان

·         دعای پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در شب یا روز جمعه

·         دعای تربت امام حسین (علیه السلام)

·         دعای توسل

·         دعای توسل معروف

·         دعای تهنیت در عید غدیر

·         دعای جوشن صغیر

·         دعای جوشن کبیر

·         دعای حافظه بعد از هر نماز

·         دعای حضرت یوسف در زندان

·         دعای خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَی غَیْرِکَ

·         دعای خلاصی از زندان و بند

·         دعای در شب اول رجب بعد از نماز عشا

·         دعای دیگر تهنیت در عید غدیر

·         دعای رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلاَمِ

·         دعای رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ

·         دعای روز 1 ماه رمضان

·         دعای روز 1 ماه رمضان بعد ازطلوع خورشید

·         دعای روز 10 ماه رمضان

·         دعای روز 11 ماه رمضان

·         دعای روز 12 ماه رمضان

·         دعای روز 13 ماه رمضان

·         دعای روز 14 ماه رمضان

·         دعای روز 15ماه رمضان

·         دعای روز 16 ماه رمضان

·         دعای روز 17 ماه رمضان

·         دعای روز 18 ماه رمضان

·         دعای روز 19 ماه رمضان

·         دعای روز 2 ماه رمضان

·         دعای روز 20 ماه رمضان

·         دعای روز 21 ماه رمضان

·         دعای روز 22 ماه رمضان

·         دعای روز 23 ماه رمضان

·         دعای روز 24 ماه رمضان

·         دعای روز 25 ماه ذی الحجه

·         دعای روز 25 ماه رمضان

·         دعای روز 26 ماه رمضان

·         دعای روز 27 ماه رمضان

·         دعای روز 27ماه رجب

·         دعای روز 28 ماه رمضان

·         دعای روز 29 ماه رمضان

·         دعای روز 3 ماه رمضان

·         دعای روز 30 ماه رمضان

·         دعای روز 4 ماه رمضان

·         دعای روز 5 ماه رمضان

·         دعای روز 6 ماه رمضان

·         دعای روز 7ماه رمضان

·         دعای روز 8 ماه رمضان

·         دعای روز 9 ماه رمضان

·         دعای روز پنجشنبه‏

·         دعای روز جمعه

·         دعای روز چهارشنبه‏

·         دعای روز دوشنبه‏

·         دعای روز سه‏شنبه‏

·         دعای روز شنبه‏

·         دعای روز یکشنبه‏

·         دعای روز3 ماه شعبان

·         دعای سبحان من یعلم جوارح القلوب

·         دعای سبحان الصار النفاع

·         دعای سبحان الله کلما سبح الله شی

·         دعای سُبْحَانَکَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

·         دعای سحر

·         دعای سمات معروف به دعای شبّور

·         دعای سیفی صغیر معروف به دعای قاموس

·         دعای شب 15 ماه شعبان

·         دعای شب 15 ماه شعبان و بعد از نماز فشع

·         دعای شب 21 ماه رمضان

·         دعای شب 21ماه رمضان

·         دعای شب 22 ماه رمضان

·         دعای شب 23 ماه رمضان

·         دعای شب 24 ماه رمضان

·         دعای شب 25 ماه رمضان

·         دعای شب 26 ماه رمضان

·         دعای شب 27 ماه رجب

·         دعای شب 27 ماه رمضان

·         دعای شب 28 ماه رمضان

·         دعای شب 29 ماه رمضان

·         دعای شب اول ماه شعبان

·         دعای شب سی‏ام‏ ماه رمضان

·         دعای شب و روز عرفه و جمعه

·         دعای صباح

·         دعای طلب رزق بعد از نماز عشا

·         دعای طلوع روز جمعه

·         دعای عالیة مضامین

·         دعای عدیله‏

·         دعای عرفه امام حسین (علیه السلام)

·         دعای عشرات

·         دعای عقد اخوت

·         دعای علویه بعد از هر نماز

·         دعای عهد

·         دعای فرج

·         دعای قبل از تلاوت قرآن

·         دعای قبل از نماز عید فطر

·         دعای قرآن بر سر گرفتن

·         دعای کمیل

·         دعای لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِیمُ الْحَلِیمُ

·         دعای لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِلَهاً وَاحِداً

·         دعای مباهله

·         دعای مجیر

·         دعای مختصر پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در شب 1 ماه رمضان

·         دعای مختصر در سحر های ماه رمضان

·         دعای مشلول موسوم به دعاء الشاب المأخوذ بذنبه

·         دعای مظلم در حرم امام حسین (علیه السلام)

·         دعای مقاتل بن سلیمان

·         دعای مکارم اخلاق در شب 23 ماهه رمضان

·         دعای موسوم به حج در ماه رمضان

·         دعای نافله عشا شب جمعه

·         دعای ندبه

·         دعای نماز جعفر طیار

·         دعای وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ

·         دعای هر روز ماه صفر

·         دعای هر شب دهه ی آخر ماه رمضان

·         دعای هر شب ماه رمضان

·         دعای هنگام غسل رورز جمعه

·         دعای یَا بَاطِناً فِی ظُهُورِهِ

·         دعای یَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِکْرَامِ

·         دعای یَا ذَا الَّذِی کَانَ قَبْلَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ

·         دعای یَا عَلِیُّ یَا عَظِیمُ

·         دعای یَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ

·         دعای یَا مَنْ أَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْر

·         دعای یستشیر

·         دعای11 صحیفه- دعاؤه بِخَوَاتِمِ الْخَیْر

·         دعاییَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَی الْبَرِیَّةِ

·         زیارت ائمه بقیع

·         زیارت ابراهیم بن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در مدینه

·         زیارت اربعین

·         زیارت ال یاسین

·         زیارت امام جواد به نقل از سید بن طاوس

·         زیارت امام حسن در روز دوشنبه

·         زیارت امام حسن در روز عرفه

·         زیارت امام حسن در شب قدر

·         زیارت امام حسین در روز 1 رجب

·         زیارت امام حسین در 15 شعبان

·         زیارت امام حسین در اعیاد

·         زیارت امام حسین در روز 15 رجب

·         زیارت امام سجاد و باقر و صادق (علیه السلام) در روز سه شنبه

·         زیارت امام عسکری (علیه السلام)

·         زیارت امام عسکری (علیه السلام) در روز پنچشنبه

·         زیارت امام علی در روز 17 ماه ربیع الاول

·         زیارت امام علی در روز یکشنبه

·         زیارت امام علی در شب مبعث

·         زیارت امام کاظم و امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت امام کاظم و رضا و جواد و هادی (علیه السلام) در روز چهار شنبه

·         زیارت امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف)

·         زیارت امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف) بعد از نماز صبح

·         زیارت امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف) در روز جمعه

·         زیارت امام هادی و امام حسن عسکری (علیه السلام)

·         زیارت امین الله

·         زیارت اول امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت اول امام رضا (علیه السلام)

·         زیارت اول حضرت زهرا در روز یکشنبه

·         زیارت پنچم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از بعید

·         زیارت پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در روز شنبه

·         زیارت پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه (علیه السلام) در روز جمعه

·         زیارت جامعه

·         زیارت جامعه ائمة مومنین

·         زیارت جامعه صغیره

·         زیارت جامعه کبیره

·         زیارت چهارم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت حضرت زهرا در روز 3 ماه جمادی الاخره

·         زیارت حضرت زهرا در مدینه

·         زیارت حضرت عباس

·         زیارت حضرت عبد العظیم در ری

·         زیارت حضرت معصومه در قم

·         زیارت حکیمه در کاظمین

·         زیارت حمزه دراحد

·         زیارت دوم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت دوم امام رضا (علیه السلام)

·         زیارت دوم حضرت زهرا در روز یکشنبه

·         زیارت راس امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت زیارت امام حسین در روز دوشنبه

·         زیارت سلمان در مداین

·         زیارت سلمن بن عقیق در کوفه

·         زیارت سوم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت ششم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت عاشورا

·         زیارت عاشورا غیر معروفه

·         زیارت فاطمه بنت اسد در مدینه

·         زیارت قبور شهدا در احد

·         زیارت مختصه امام عسن عسکری (علیه السلام) در سامرا

·         زیارت مختصه امام کاظم (علیه السلام)

·         زیارت مختصه اول امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت مختصه اول امام علی (علیه السلام) در عید غدیر

·         زیارت مختصه دوم امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت مختصه دوم امام علی (علیه السلام) در عید غدیر

·         زیارت مشاهد مشرف در ماه رجب

·         زیارت مشترک امام کاظم (علیه السلام) و امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه اول امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه پنچم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه چهارم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه سوم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه ششم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه هشتم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت نرجس خاتون در سامرا

·         زیارت نیابتی

·         زیارت وارث

·         زیارت وارث

·         زیارت وداع ائمه (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام رضا (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام علی (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام کاظم (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام هادی (علیه السلام) و امام عسکری (علیه السلام)

·         زیارت وداع پیتمبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         زیارت هانی بن عروه در کوفه

·         زیارت هفتم امام حسین (علیه السلام)

·         سجده پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در 15 ماه شعبان

·         صلوات ابو الحسن ضراب اصفهانی

·         صلوات بر امام باقر (علیه السلام)

·         صلوات بر امام جواد (علیه السلام)

·         صلوات بر امام حسن (علیه السلام) وامام حسین (علیه السلام)

·         صلوات امام علی (علیه السلام) بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         صلوات بر امام پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         صلوات بر امام رضا (علیه السلام)

·         صلوات بر امام رضا (علیه السلام) در حرم رضوی

·         صلوات بر امام سجاد (علیه السلام)

·         صلوات بر امام صادق (علیه السلام)

·         صلوات بر امام عسکری (علیه السلام)

·         صلوات بر امام علی (علیه السلام)

·         صلوات بر امام کاظم (علیه السلام)

·         صلوات بر امام مهدی (علیه السلام)

·         صلوات بر امام هادی (علیه السلام)

·         صلوات بر حضرت زهرا (سلام الله علیها)

·         صلوات بعد از نماز صبح

·         صلوات بعد از نماز صبح . عصر روز جمعه

·         صلوات بین نماز صهر و عصر روز جمعه

·         صلوات در حرم امام حسین (علیه السلام)

·         صلوات در روز پنچشنبه

·         صلوات دیگر بر امام کاظم (علیه السلام)

·         صلوات دیگر بر امام کاظم (علیه السلام)

·         صلوات دیگر بر امام مهدی (علیه السلام)

·         صلوات روز عرفه

·         صلوات سحر شب جمعه

·         صلوات شعبانیه

·         صلوات کبیر هر روز ماه رمضان

·         صلوات و تعجیل فرج بعد از هر نماز

·         کلمات قصار امام علی (علیه السلام) در مناجات

·         مقدمات زیارت امام کاظم (علیه السلام)

·         مناجات امام علی (علیه السلام) در مسجد کوفه

·         مناجاة التائبین‏

·         مناجاة الخائفین

·         مناجاة الذاکرین‏

·         مناجاة الراجین‏

·         مناجاة الراغبین‏

·         مناجاة الزاهدین‏

·         مناجاة الشاکرین‏

·         مناجاة الشاکین‏

·         مناجاة العارفین‏

·         مناجاة المتوسلین‏

·         مناجاة المحبین‏

·         مناجاة المریدین‏

·         مناجاة المطیعین لله

·         مناجاة المعتصمین‏

·         مناجاة المفتقرین‏

·         مناجات شعبانیه

·         مناجات مظلوم امام علی (علیه السلام)

·         نماز امام باقر (علیه السلام)

·         نماز امام جواد (علیه السلام)

·         نماز امام هادی (علیه السلام)

·         نماز امام حسن عسکری (علیه السلام)

·         نماز امام حسین (علیه السلام)

·         نماز امام رضا (علیه السلام)

·         نماز امام سجاد (علیه السلام)

·         نماز امام صادق (علیه السلام)

·         نماز امام علی (علیه السلام)

·         نماز امام کاظم (علیه السلام)

·         نماز امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف)

·         نماز پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         نماز پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در 1 محرم

·         نماز جعفر جیار

·         نماز چهار رکعتی حضرت زهرا (سلام الله علیها) روز 1 ذی الحجه

·         نماز حارث همدانی

·         نماز حضرت زهرا (سلام الله علیها)

·         نماز دیگر حضرت زهرا (سلام الله علیها)

·         نماز سلیمان

·         نماز صدقه در هر ماه نو

·         نماز عید فطر

·         نماز غفیله

·         نماز مستحبی آخر ماه رمضان

·         نماز مستحبی شب 15 شعبان

·         نماز و دعای روز عید غدیر

·         نماز و زیارت حضرت زهرا (سلام الله علیها)

·         نیابت در سلام بر پیامبر اسلام 

 

خواندن 3559 دفعه
مدیر سایت

وب سایت تخصصی حضرت خدیجه سلام الله علیها که از سال 80 تا کنون فعالیت دارد و در مورد زندگی نامه حضرت خدیجه سلام الله علیها و فیلم و صوت و کتاب هایی که در مورد ام المومنین حضرت خدیجه سلام الله منتشر میشود.

www.khadijeh.com

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید