دعا برای هدیه به حضرت خدیجه سلام الله علیها

یکشنبه, 01 اسفند 1395 ساعت 00:00
(0 رای‌ها)

جهت تلاوت دعا و عرض ارادت به حضرت خدیجه سلام الله علیها

 

از کلیات مفاتیح الجنان بر اساس حروف الفبا

·         Naghsh-7.jpgمشخصات کتاب

 

 

·         آخرین دعای امام حسین (علیه السلام) روز عاشورا

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه و اعمال دکه ی امام صادق (علیه السلام)

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه استهلال ماه رجب

o    متن

·         ادعیه استهلال ماه رمضان

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه تحویل سال

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه جبرئیل در دهه ی اول ماه ذی حجه

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه ختم قرآن

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه و اعمال آب نیسان

o    متن

·         ادعیه و اعمال ام داوود

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه و اعمال بیت الطشت

·         ادعیه و اعمال دکةالقضاء

·         ادعیه و اعمال دکةالمعراج

·         ادعیه و اعمال ستون پنجم مسجد کوفه

·         ادعیه و اعمال ستون سوم مسجد کوفه

·         ادعیه و اعمال ستون هفتم مسجد کوفه

·         ادعیه و اعمال شب 27ماه رجب

·         ادعیه و اعمال مسجد زید

·         ادعیه و اعمال مسجد سهله

·         ادعیه و اعمال مسجد کوفه

·         ادعیه و اعمال مقام نوح

·         ادعیه و اعمال نوروز

o    متن

o    ترجمه

·         ادعیه وداع ماه رمضان

o    متن

o    ترجمه

·         اذن دخول مسجد النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

o    متن

o    ترجمه

·         اذن دخول مسجد النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و مشاهد ائمه (علیهم السلام)

o    متن

o    ترجمه

·         استخاره در حرم امام حسین (علیه السلام)

o    متن

o    ترجمه

·         استعاذه در هر شب دهه ی آخر ماه رمضان

o    متن

o    ترجمه

·         استعاذه قبل از طلوع و غروب آفتاب

o    متن

o    ترجمه

·         استغاثه به امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف) و نمازآن

o    متن

o    ترجمه

·         استغفار بعد از هر نماز

o    متن

o    ترجمه

·         استغفار در آخر روز پنجشنبه

o    متن

o    ترجمه

·         استغفار در هر روز ماه شعبان

o    متن

·         استغفار قبل از نماز صبح روز جمعه

o    متن

o    ترجمه

·         استغفار و توبه در ماه رجب

o    متن

·         استغفار و صدقه در ماه رجب

o    متن

·         اوراداسم اعظم

o    متن

o    ترجمه

·         بسمله و حوقله بعد از نماز مغرب

o    متن

o    ترجمه

·         تحلیل بعد از هر نماز و هنگام طلوع و غروب

o    متن

o    ترجمه

·         تحلیل قبل از طلوع و غروب

o    متن

o    ترجمه

·         تحلیلات امام علی (علیه السلام) در دهه ی اول ماه ذی حجه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیح پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آخر روز جمعه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیح مفصل در روز عرفه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیحات اربعه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیحات پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در روز عرفه

o    متن

o    ترجمه

·         تسبیحات دهگانه در هر روز ماه رمضان

o    متن

o    ترجمه

·         تکبیرات منی در روز عید قربان

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوات سوره ی عادیات

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیات آخر سوره ی توبه

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیات آخر سوره ی حشر

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیات آخر سوره ی صافات

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیات اول سوره ی حدید

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیة الکرسی

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیة الکرسی بعد از نماز

o    متن

·         تلاوت آیة الکرسی قبل از مسافرت

o    متن

·         تلاوت آیة الکرسی و سوره ی قدر در روز جمعه

o    متن

·         تلاوت آیه ی سخره بعد از نماز

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیه ی شهدالله

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیه ی شهدالله بعد از نماز

o    متن

·         تلاوت آیه ی صلوات بعد از نماز عصر

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت آیه ی قل اللهم مالک بعد از نماز

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت پنج آیه از سوره ی آل عمران

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره شوری

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی ابراهیم

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی احقاف

o    متن

·         تلاوت سوره ی احقاف

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی اخلاص

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی اخلاص بعد از نماز

o    متن

·         تلاوت سوره ی اخلاص بعد از نمازصبح روز جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی اسرا

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی اسرا در شب جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی اعلی

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی الرحمن بعد از نماز صبح روز جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی الم سجده در شب جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی انسان

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی انعام

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی انعام و کهف و یس در شب آخر ماه رمضان

o    متن

·         تلاوت سوره ی تکاثر

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی جمعه

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی جمعه در شب جمعه

o    متن

·         تلاوت سوره ی حجر

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی حم سجده

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی حمد

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی حمد بعد از نماز

o    متن

·         تلاوت سوره ی رحمن

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی روم

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی زلزله

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی سجده

o    متن

o    ترجمه

·         تلاوت سوره ی شرح

o    متن

o    تترجمه

·         تلاوت سوره ی شعرا

·         تلاوت سوره ی شعرا و نمل و قصص در شب جمعه

·         تلاوت سوره ی شمس

·         تلاوت سوره ی ص

·         تلاوت سوره ی ص در شب جمعه

·         تلاوت سوره ی صافات

·         تلاوت سوره ی طور

·         تلاوت سوره ی عنکبوت

·         تلاوت سوره ی عنکبوت و روم در شب 23ماه رمضان

·         تلاوت سوره ی فتح

·         تلاوت سوره ی فتح در نماز مستحبی ماه رمضان

·         تلاوت سوره ی فلق

·         تلاوت سوره ی قدر

·         تلاوت سوره ی قدر بعد از نماز عشا

·         تلاوت سوره ی قدر بعد از نماز عصر

·         تلاوت سوره ی قدر در سحر ماه رمضان

·         تلاوت سوره ی قصص

·         تلاوت سوره ی قلم

·         تلاوت سوره ی قمر

·         تلاوت سوره ی کافرون

·         تلاوت سوره ی کافرون قبل از طلوع روز جمعه

·         تلاوت سوره ی کوثر

·         تلاوت سوره ی کهف

·         تلاوت سوره ی کهف بعد از نماز صبح روز جمعه

·         تلاوت سوره ی لقمان

·         تلاوت سوره ی مؤمنون

·         تلاوت سوره ی مؤمنون در روز جمعه

·         تلاوت سوره ی ملک

·         تلاوت سوره ی منافقون

·         تلاوت سوره ی ناس

·         تلاوت سوره ی نسا بعد از نمازصبح روز جمعه

·         تلاوت سوره ی نصر

·         تلاوت سوره ی نمل

·         تلاوت سوره ی واقعه

·         تلاوت سوره ی واقعه در شب جمعه

·         تلاوت سوره ی هود بعد از نماز روز جمعه

·         تلاوت سوره ی یس

·         تلاوت سوره ی یس و الرحمن در نماز زیارت

·         تلاوت قرآن بعد از ظهر روز جمعه

·         تلاوت قرآن قبل از مسافرت

·         توقیع ناحیه مقدسه در ماه رجب

o    متن

o    ترجمه

·         حدیث الکساءِ

o    مقدمه

o    متن

o    ترجمه

·         حرز امام سجاد (علیه السلام)

o    متن

o    ترجمه

·         حمد بر ولاتیت در روز غدیر

o    متن

o    ترجمه

·         خطبه ی عید فطر

o    متن

o    ترجمه

·         دعا برای امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف) در روز جمعه

o    متن

o    ترجمه

·         دعا برای دنیا و آخرت بعد از نماز صبح ومغرب

o    متن

o    ترجمه

·         دعا برای رفع پریشانی

·         دعا در رقعه حاجت

·         دعا و نماز مستحبی در روز 27 ماه رجب

·         دعا ی 10صحیفه- دعاؤهفی اللجإ الی الله تعالی

·         دعا ی ابوحمزه ثمالی

·         دعاهای هنگام آفطار

·         دعای سجئه بعد از نماز شب ماه رجب

·         دعای سریع الاجابه امام کاظم (علیه السلام)

·         دعای شب آخر ماه و شب اول ماه رمضان

·         دعای 1 صحیفه-ِالتَّحْمِیدِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

·         دعای 12صحیفه-دعاؤه فی الاعتراف

·         دعای 13صحیفه- دعاؤه فی طلب الحوائج

·         دعای 14صحیفه- دعاؤه فی الظلمات

·         دعای 15صحیفه- دعاؤه عند المرض

·         دعای 16صحیفه- دعاؤه فی الاستقالة

·         دعای 17صحیفه- دعاؤه علی شیطان

·         دعای 18صحیفه- دعاؤه فی المحذورات

·         دعای 19صحیفه- دعاؤه فی الاستسقاء

·         دعای 20صحیفه- دعاؤه فی مکارنم الأخلاق

·         دعای 21صحیفه- دعاؤه ُ إِذَا حَزَنَهُ أَمْر

·         دعای 22صحیفه- دعاؤه عند الشده

·         دعای 23صحیفه- دعاؤه فی بالعافیه

·         دعای 24صحیفه- دعاؤه لأبویه

·         دعای 25صحیفه- دعاؤه لولده

·         دعای 26صحیفه- دعاؤه لجیرانه و أولیائه

·         دعای 27صحیفه- دعاؤه لأهل الثغور

·         دعای 28صحیفه- دعاؤه فی التغزع

·         دعای 29صحیفه- دعاؤه إذا قنرعلیه الرزق

·         دعای 2صحیفه-الصلاه علی محمد و آله

·         دعای 30 صحیفه-ْ دُعَائِهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی الْمَعُونَةِ عَلَی قَضَاءِ الدَّیْن

·         دعای 31صحیفه- دعاؤه باتوبه

·         دعای 32صحیفه- دعاؤه فی الصلاة اللیل

·         دعای 33صحیفه- دعاؤه فی الاستخاره

·         دعای 34صحیفه- دعاؤه أذا ابتلی أورأی مبتلی

·         دعای 35صحیفه- دعاؤه فی الرضا بالقضا

·         دعای 36صحیفه- دعاؤه عند سماع الرعد

·         دعای 37صحیفه- دعاؤه فی الشکر

·         دعای 38صحیفه- دعاؤه فی الاعتذار

·         دعای 39صحیفه- دعاؤه فی طلب العفو

·         دعای 3صحیفه- الطلاةعلی حملةالعرش

·         دعای 40 صحیفه-دعاؤه عند ذکر الموت

·         دعای 41صحیفه- دعاؤه فی طلبالسترو الوقایه

·         دعای 42صحیفه -دعاؤه عند فی ختمه القرآن

·         دعای 43صحیفه- دعاؤه أذانظرألی الهلال

·         دعای 44صحیفه- دعاؤه لدخول شهر رمضان

·         دعای 45صحیفه- دعاؤه لوداع شهر رمضان

·         دعای 46صحیفه- دعاؤه لعید الفطر و الجمعه

·         دعای 47صحیفه- دعاؤه فی یوم عرفة

·         دعای 48صحیفه- دعاؤه فی یوم الضحی و الجمعه

·         دعای 49صحیفه- دعاؤه فی دفع کید الأعداء

·         دعای 4صحیفه-الصلاةعلی مصدقی الرسل

·         دعای 50 صحیفه-دعاؤه فِی الرَّهْبَة

·         دعای 51صحیفه- دعاؤه فی التضرع والاستکانه

·         دعای 52صحیفه- دعاؤه فی الاحاح

·         دعای 53صحیفه- دعاؤه فی التذلل

·         دعای 54صحیفه- دعاؤه فی استکشاف الهموم

·         دعای 5صحیفه- دعاؤه لنفسه و خاصته

·         دعای 6صحیفه- دعاؤه عند الصباح و المساء

·         دعای 7صحیفه- دعاؤه فی المهمات

·         دعای 8صحیفه- دعاؤه فی الاستعاذه

·         دعای 9صحیفه- دعاؤه فی الاشتیاق

·         دعای آخر روز عرفه

·         دعای آخر نوافل در هر شب

·         دعای آخرین روز ماه ذی الحجه

·         دعای َا شَاهِدَ کُلِّ نَجْوَی

·         دعای أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ

·         دعای أَعُوذُ بِجَلاَلِ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ

·         دعای أُعِیذُ نَفْسِی وَ دِینِی وَ أَهْلِی

·         دعای افتتاح

·         دعای الحمدلله الذی یفعل ما یشاء...

·         دعای اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی

·         دعای اللهم اجعل فیما نقضی و نقدر...

·         دعای اَللَّهُمَّ أَحْیِنِی عَلَی مَا أَحْیَیْتَ

·         دعای اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَی أَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ

·         دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعة....

·         دعای اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام...

·         دعای اَللَّهُمَّ إِلَیْکَ وَجَّهْتُ وَجْهِی

·         دعای اللَّهُمَّ امْدُدْ لِی فِی عُمُرِی

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِی

·         دعای اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَکَ أَرْجَی مِنْ عَمَلِی

·         دعای اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْکَ السَّلاَم

·         دعای اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَرَی وَ لاَ تُرَی

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ لِهَمٍّ

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ إِخْبَاتَ

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ وَ الْمُعَافَاة

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ فِیمَا

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَانَ لَهُ کُلُّ شَیْ‏ءٍ

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْنُون

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِالْمَوْلُودَیْنِ

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مُوجِبَاتِ

·         دعای اَللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ نَفْسٍ

·         دعای اللَّهُمَّ إِنِّی أَمْسَیْتُ لَکَ عَبْداً

·         دعای اللَّهُمَّ اهْدِنِی مِنْ عِنْدِکَ

·         دعای اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِکَ فِی الصَّالِحِینَ

·         دعای اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ

·         دعای اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ

·         دعای اَللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلاَءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ

·         دعای اللَّهُمَّ قَدْ تَرَی مَکَانِی

·         دعای اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ

·         دعای اَللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی

·         دعای اللَّهُمَّ یَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ

·         دعای اللَّهُمَّ یَا مَنْ یَمْلِکُ التَّدْبِیرَ

·         دعای إِلَهِی عَظُمَ الْبَلاَءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ

·         دعای إِلَهِی هَذِهِ صَلاَتِی صَلَّیْتُهَا لاَ لِحَاجَةٍ

·         دعای امام جواد (علیه السلام) در دفع غم

·         دعای امام رضا(علیه السلام) و زیارت پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         دعای امام سجاد (علیه السلام) در دفع ضرر

·         دعای امام سجاد (علیه السلام) در شب 27 ماه رمضان

·         دعای امام سجاد (علیه السلام) در ماه رجب

·         دعای امام سجاد (علیه السلام) در هنگام غم و اندوه

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در آخر ماه رمضان

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در روز جمعه

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در شب 1 ماه رمضان

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در ماه رجب

·         دعای امام صادق (علیه السلام) در وداع ماه رمضان

·         دعای امام علی (علیه السلام) در لیلة المبیت

·         دعای بالاپی سر امام حسین (علیه السلام)

·         دعای بِسْمِ اللَّهِ نُورٌ

·         دعای بعد ار زیارت امام حسین (علیه السلام)

·         دعای بعد ار فرائض ونوافل ماه رمضان

·         دعای بعد از تلاوت قرآن

·         دعای بعد از زیارت جامعه

·         دعای بعد از نماز در روز های 1 تا 9 ماه ذی الحجه

·         دعای بعد از نماز شب ماه رجب

·         دعای بعد از نماز شب 1 ماه شوال

·         دعای بعد از نماز صبح روز جمعه

·         دعای بعد از نماز صبح روز جمعه

·         دعای بعد از نوافل ماه رمضان

·         دعای بعد از هر نماز در نجف اشرف

·         دعای بعد نافله مغرب شب 1 ماه شوال

·         دعای به منزله زیارت امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف)

·         دعای بهد از نمار 25 ماه ذی قعده

·         دعای پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در شب 1 ماه رمضان

·         دعای پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در شب 15 ماه شعبان

·         دعای پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در شب یا روز جمعه

·         دعای تربت امام حسین (علیه السلام)

·         دعای توسل

·         دعای توسل معروف

·         دعای تهنیت در عید غدیر

·         دعای جوشن صغیر

·         دعای جوشن کبیر

·         دعای حافظه بعد از هر نماز

·         دعای حضرت یوسف در زندان

·         دعای خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَی غَیْرِکَ

·         دعای خلاصی از زندان و بند

·         دعای در شب اول رجب بعد از نماز عشا

·         دعای دیگر تهنیت در عید غدیر

·         دعای رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلاَمِ

·         دعای رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ

·         دعای روز 1 ماه رمضان

·         دعای روز 1 ماه رمضان بعد ازطلوع خورشید

·         دعای روز 10 ماه رمضان

·         دعای روز 11 ماه رمضان

·         دعای روز 12 ماه رمضان

·         دعای روز 13 ماه رمضان

·         دعای روز 14 ماه رمضان

·         دعای روز 15ماه رمضان

·         دعای روز 16 ماه رمضان

·         دعای روز 17 ماه رمضان

·         دعای روز 18 ماه رمضان

·         دعای روز 19 ماه رمضان

·         دعای روز 2 ماه رمضان

·         دعای روز 20 ماه رمضان

·         دعای روز 21 ماه رمضان

·         دعای روز 22 ماه رمضان

·         دعای روز 23 ماه رمضان

·         دعای روز 24 ماه رمضان

·         دعای روز 25 ماه ذی الحجه

·         دعای روز 25 ماه رمضان

·         دعای روز 26 ماه رمضان

·         دعای روز 27 ماه رمضان

·         دعای روز 27ماه رجب

·         دعای روز 28 ماه رمضان

·         دعای روز 29 ماه رمضان

·         دعای روز 3 ماه رمضان

·         دعای روز 30 ماه رمضان

·         دعای روز 4 ماه رمضان

·         دعای روز 5 ماه رمضان

·         دعای روز 6 ماه رمضان

·         دعای روز 7ماه رمضان

·         دعای روز 8 ماه رمضان

·         دعای روز 9 ماه رمضان

·         دعای روز پنجشنبه‏

·         دعای روز جمعه

·         دعای روز چهارشنبه‏

·         دعای روز دوشنبه‏

·         دعای روز سه‏شنبه‏

·         دعای روز شنبه‏

·         دعای روز یکشنبه‏

·         دعای روز3 ماه شعبان

·         دعای سبحان من یعلم جوارح القلوب

·         دعای سبحان الصار النفاع

·         دعای سبحان الله کلما سبح الله شی

·         دعای سُبْحَانَکَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

·         دعای سحر

·         دعای سمات معروف به دعای شبّور

·         دعای سیفی صغیر معروف به دعای قاموس

·         دعای شب 15 ماه شعبان

·         دعای شب 15 ماه شعبان و بعد از نماز فشع

·         دعای شب 21 ماه رمضان

·         دعای شب 21ماه رمضان

·         دعای شب 22 ماه رمضان

·         دعای شب 23 ماه رمضان

·         دعای شب 24 ماه رمضان

·         دعای شب 25 ماه رمضان

·         دعای شب 26 ماه رمضان

·         دعای شب 27 ماه رجب

·         دعای شب 27 ماه رمضان

·         دعای شب 28 ماه رمضان

·         دعای شب 29 ماه رمضان

·         دعای شب اول ماه شعبان

·         دعای شب سی‏ام‏ ماه رمضان

·         دعای شب و روز عرفه و جمعه

·         دعای صباح

·         دعای طلب رزق بعد از نماز عشا

·         دعای طلوع روز جمعه

·         دعای عالیة مضامین

·         دعای عدیله‏

·         دعای عرفه امام حسین (علیه السلام)

·         دعای عشرات

·         دعای عقد اخوت

·         دعای علویه بعد از هر نماز

·         دعای عهد

·         دعای فرج

·         دعای قبل از تلاوت قرآن

·         دعای قبل از نماز عید فطر

·         دعای قرآن بر سر گرفتن

·         دعای کمیل

·         دعای لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِیمُ الْحَلِیمُ

·         دعای لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِلَهاً وَاحِداً

·         دعای مباهله

·         دعای مجیر

·         دعای مختصر پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در شب 1 ماه رمضان

·         دعای مختصر در سحر های ماه رمضان

·         دعای مشلول موسوم به دعاء الشاب المأخوذ بذنبه

·         دعای مظلم در حرم امام حسین (علیه السلام)

·         دعای مقاتل بن سلیمان

·         دعای مکارم اخلاق در شب 23 ماهه رمضان

·         دعای موسوم به حج در ماه رمضان

·         دعای نافله عشا شب جمعه

·         دعای ندبه

·         دعای نماز جعفر طیار

·         دعای وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ

·         دعای هر روز ماه صفر

·         دعای هر شب دهه ی آخر ماه رمضان

·         دعای هر شب ماه رمضان

·         دعای هنگام غسل رورز جمعه

·         دعای یَا بَاطِناً فِی ظُهُورِهِ

·         دعای یَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِکْرَامِ

·         دعای یَا ذَا الَّذِی کَانَ قَبْلَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ

·         دعای یَا عَلِیُّ یَا عَظِیمُ

·         دعای یَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ

·         دعای یَا مَنْ أَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْر

·         دعای یستشیر

·         دعای11 صحیفه- دعاؤه بِخَوَاتِمِ الْخَیْر

·         دعاییَا دَائِمَ الْفَضْلِ عَلَی الْبَرِیَّةِ

·         زیارت ائمه بقیع

·         زیارت ابراهیم بن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در مدینه

·         زیارت اربعین

·         زیارت ال یاسین

·         زیارت امام جواد به نقل از سید بن طاوس

·         زیارت امام حسن در روز دوشنبه

·         زیارت امام حسن در روز عرفه

·         زیارت امام حسن در شب قدر

·         زیارت امام حسین در روز 1 رجب

·         زیارت امام حسین در 15 شعبان

·         زیارت امام حسین در اعیاد

·         زیارت امام حسین در روز 15 رجب

·         زیارت امام سجاد و باقر و صادق (علیه السلام) در روز سه شنبه

·         زیارت امام عسکری (علیه السلام)

·         زیارت امام عسکری (علیه السلام) در روز پنچشنبه

·         زیارت امام علی در روز 17 ماه ربیع الاول

·         زیارت امام علی در روز یکشنبه

·         زیارت امام علی در شب مبعث

·         زیارت امام کاظم و امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت امام کاظم و رضا و جواد و هادی (علیه السلام) در روز چهار شنبه

·         زیارت امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف)

·         زیارت امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف) بعد از نماز صبح

·         زیارت امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف) در روز جمعه

·         زیارت امام هادی و امام حسن عسکری (علیه السلام)

·         زیارت امین الله

·         زیارت اول امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت اول امام رضا (علیه السلام)

·         زیارت اول حضرت زهرا در روز یکشنبه

·         زیارت پنچم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از بعید

·         زیارت پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در روز شنبه

·         زیارت پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه (علیه السلام) در روز جمعه

·         زیارت جامعه

·         زیارت جامعه ائمة مومنین

·         زیارت جامعه صغیره

·         زیارت جامعه کبیره

·         زیارت چهارم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت حضرت زهرا در روز 3 ماه جمادی الاخره

·         زیارت حضرت زهرا در مدینه

·         زیارت حضرت عباس

·         زیارت حضرت عبد العظیم در ری

·         زیارت حضرت معصومه در قم

·         زیارت حکیمه در کاظمین

·         زیارت حمزه دراحد

·         زیارت دوم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت دوم امام رضا (علیه السلام)

·         زیارت دوم حضرت زهرا در روز یکشنبه

·         زیارت راس امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت زیارت امام حسین در روز دوشنبه

·         زیارت سلمان در مداین

·         زیارت سلمن بن عقیق در کوفه

·         زیارت سوم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت ششم امام حسین (علیه السلام)

·         زیارت عاشورا

·         زیارت عاشورا غیر معروفه

·         زیارت فاطمه بنت اسد در مدینه

·         زیارت قبور شهدا در احد

·         زیارت مختصه امام عسن عسکری (علیه السلام) در سامرا

·         زیارت مختصه امام کاظم (علیه السلام)

·         زیارت مختصه اول امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت مختصه اول امام علی (علیه السلام) در عید غدیر

·         زیارت مختصه دوم امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت مختصه دوم امام علی (علیه السلام) در عید غدیر

·         زیارت مشاهد مشرف در ماه رجب

·         زیارت مشترک امام کاظم (علیه السلام) و امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه اول امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه پنچم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه چهارم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه سوم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه ششم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت مطلقه هشتم امام علی (علیه السلام)

·         زیارت نرجس خاتون در سامرا

·         زیارت نیابتی

·         زیارت وارث

·         زیارت وارث

·         زیارت وداع ائمه (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام جواد (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام رضا (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام علی (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام کاظم (علیه السلام)

·         زیارت وداع امام هادی (علیه السلام) و امام عسکری (علیه السلام)

·         زیارت وداع پیتمبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         زیارت هانی بن عروه در کوفه

·         زیارت هفتم امام حسین (علیه السلام)

·         سجده پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در 15 ماه شعبان

·         صلوات ابو الحسن ضراب اصفهانی

·         صلوات بر امام باقر (علیه السلام)

·         صلوات بر امام جواد (علیه السلام)

·         صلوات بر امام حسن (علیه السلام) وامام حسین (علیه السلام)

·         صلوات امام علی (علیه السلام) بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         صلوات بر امام پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         صلوات بر امام رضا (علیه السلام)

·         صلوات بر امام رضا (علیه السلام) در حرم رضوی

·         صلوات بر امام سجاد (علیه السلام)

·         صلوات بر امام صادق (علیه السلام)

·         صلوات بر امام عسکری (علیه السلام)

·         صلوات بر امام علی (علیه السلام)

·         صلوات بر امام کاظم (علیه السلام)

·         صلوات بر امام مهدی (علیه السلام)

·         صلوات بر امام هادی (علیه السلام)

·         صلوات بر حضرت زهرا (سلام الله علیها)

·         صلوات بعد از نماز صبح

·         صلوات بعد از نماز صبح . عصر روز جمعه

·         صلوات بین نماز صهر و عصر روز جمعه

·         صلوات در حرم امام حسین (علیه السلام)

·         صلوات در روز پنچشنبه

·         صلوات دیگر بر امام کاظم (علیه السلام)

·         صلوات دیگر بر امام کاظم (علیه السلام)

·         صلوات دیگر بر امام مهدی (علیه السلام)

·         صلوات روز عرفه

·         صلوات سحر شب جمعه

·         صلوات شعبانیه

·         صلوات کبیر هر روز ماه رمضان

·         صلوات و تعجیل فرج بعد از هر نماز

·         کلمات قصار امام علی (علیه السلام) در مناجات

·         مقدمات زیارت امام کاظم (علیه السلام)

·         مناجات امام علی (علیه السلام) در مسجد کوفه

·         مناجاة التائبین‏

·         مناجاة الخائفین

·         مناجاة الذاکرین‏

·         مناجاة الراجین‏

·         مناجاة الراغبین‏

·         مناجاة الزاهدین‏

·         مناجاة الشاکرین‏

·         مناجاة الشاکین‏

·         مناجاة العارفین‏

·         مناجاة المتوسلین‏

·         مناجاة المحبین‏

·         مناجاة المریدین‏

·         مناجاة المطیعین لله

·         مناجاة المعتصمین‏

·         مناجاة المفتقرین‏

·         مناجات شعبانیه

·         مناجات مظلوم امام علی (علیه السلام)

·         نماز امام باقر (علیه السلام)

·         نماز امام جواد (علیه السلام)

·         نماز امام هادی (علیه السلام)

·         نماز امام حسن عسکری (علیه السلام)

·         نماز امام حسین (علیه السلام)

·         نماز امام رضا (علیه السلام)

·         نماز امام سجاد (علیه السلام)

·         نماز امام صادق (علیه السلام)

·         نماز امام علی (علیه السلام)

·         نماز امام کاظم (علیه السلام)

·         نماز امام مهدی (عجله الله تعالی فرجه الشریف)

·         نماز پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

·         نماز پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در 1 محرم

·         نماز جعفر جیار

·         نماز چهار رکعتی حضرت زهرا (سلام الله علیها) روز 1 ذی الحجه

·         نماز حارث همدانی

·         نماز حضرت زهرا (سلام الله علیها)

·         نماز دیگر حضرت زهرا (سلام الله علیها)

·         نماز سلیمان

·         نماز صدقه در هر ماه نو

·         نماز عید فطر

·         نماز غفیله

·         نماز مستحبی آخر ماه رمضان

·         نماز مستحبی شب 15 شعبان

·         نماز و دعای روز عید غدیر

·         نماز و زیارت حضرت زهرا (سلام الله علیها)

·         نیابت در سلام بر پیامبر اسلام 

 

بازدید 2747 بار
مدیر سایت

وب سایت تخصصی حضرت خدیجه سلام الله علیها که از سال 80 تا کنون فعالیت دارد و در مورد زندگی نامه حضرت خدیجه سلام الله علیها و فیلم و صوت و کتاب هایی که در مورد ام المومنین حضرت خدیجه سلام الله منتشر میشود.

www.khadijeh.com

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

جستجو در کل مطالب

رسانه های صوتی

نوع رسانه
زیارت نامه حضرت خدیجه سلام الله علیها

زیارت نامه حضرت خدیج...

جزئیات
توسط مدیر سایت 2 سال قبل
نوع رسانه
کاروان تجارت حضرت خدیجه سلام الله علیها

کاروان تجارت حضرت خد...

جزئیات
توسط مدیر سایت 2 سال قبل
نوع رسانه
شب دهم ماه رمضان - سید علی مومنی 93 (2)

شب دهم ماه رمضان - س...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل
نوع رسانه
دانلود مداحی حضرت خدیجه شب یازدهم ماه مبارک رمضان 94 - محمد رضا طاهری

دانلود مداحی حضرت خد...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل
نوع رسانه
آموزش سبک مداحی در مدح حضرت خدیجه (چشم اهل سما گردیده گریان)

آموزش سبک مداحی در م...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل
نوع رسانه
آموزش سبک مداحی در مدح حضرت خدیجه (آتش دل)

آموزش سبک مداحی در م...

جزئیات
توسط مدیر سایت 1 سال قبل