چاپ کردن این صفحه

13-اشرف علی هندی گفته است:

(0 رای‌ها)

خدیجه از بهترین زنان پیغمبر و محبوبترین آنها بدو بود.و او در انتظار نبوت پیغمبر بود و این امر را از پسر عمویش می‌پرسید، واز دلایلی که آنها ار می شناخت سئوال می کرد، و این را به او خبر می داد و می گفت: سوگند به پروردگار، او نبی منتظر است.

خواندن 2502 دفعه