کتابشناسی حضرت خدیجه ( سلام الله علیها )

  • کتابشناسی حضرت خدیجه ( سلام الله علیها )
کتاب شناسی حضرت خدیجه (س)
مشخصات کتاب:
سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1391
عنوان و نام پدیدآور:کتاب شناسی حضرت خدیجه (س)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان .
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1391.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع: کتاب شناسی - حضرت خدیجه الکبری (س)
عناوین اصلی کتاب شامل:
فارسی؛ عربی؛ انگلیسی