تبيين الگوهاى رفتارى مناسب براى فعاليتهاى اجتماعى، فرهنگى و... اساسى‏ ترين نياز زنان در جامعه ما به شمار مى‏ رود، در اين ميان گروهى راه افراط پيموده، زنان را از هرگونه فعاليتى محروم میسازند و عده‏اى ديگر حضور بى ‏محابا در اجتماع را تنها نسخه شفابخش می‏دانند.

مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها در پیشگاه خدا و رسول اکرم صلی الله علیه وآله

امشب دل تنگ مرا اشکم روایت می کند                امشب خدیجه با تو ای اسماء وصیت می کند
اسماء بهار عمر من امشب به پایان می رسد          زهرا سرش بر سینه ام من بر لبم جان می رسد
اسماء ببر از من پیام بر خاتم پیغمبران                    بر گو کنار تربتم امشب بیا قرآن بخوان

جستجو در کل مطالب