160 پیشنهاد برای بزرگداشت حضرت خدیجه سلام الله علیها

  • 160 پیشنهاد برای بزرگداشت حضرت خدیجه سلام الله علیها
160 پیشنهاد برای بزرگداشت حضرت خدیجه سلام الله علیها
مشخصات کتاب:
سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1396
عنوان و نام پدیدآور: 160 پیشنهاد برای بزرگداشت حضرت خدیجه سلام الله علیها / واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1396.
مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ 160پیشنهاد برای بزرگداشت حضرت خدیجه سلام الله علیها؛ کلام پایانی

جستجو در کل مطالب