چگونگی تجارت

و اضاف عمار بن یاسر الی ذلک انها لم تستأجره فی تجارتها و لم یکن اجیراً لاحد ابداً، کما اورد حدیث روجه منها علی هذا…
قد ذکرنا انه خرج مع ابی طالب و هو ابن استی عشرۀ سنۀ فلما بلغ خمساً و عشرین سنه قال له ابوطالب: انا رجل لا…
خدیجه از سالها پیش از آن که به ازدواج پیامبر در آید با شام تجارت می کرد.   بامداد اسلام، ص 12.  
ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما استوی و بلغ اشده، و لیس له کثیر مال استاجرته خدیجه بنت خویلد الی سوق حباشه،…
فلما بلغ اثنتی عشرۀ سنۀ، خرج مع عمه ابی طالب الی الشام حتی بلغ بُصری فرآه بحیرا الراهب فعرفه بصفته، فجاء و اخذ بیده، و…
همین که خدیجه از راستگویی و امانت و مکارم اخلاق رسول خدا خبر یافت، نزد وی فرستاد و به او پیشنهاد کرد که از با…
خدیجه دختر خویلد که زن خردمند کاردان با عفت و با شرافت و ثروتمندی بود و مردان درستکا پاکدامن را برای رسیدگی به کارهای خود…
بکر بن عبدالله اشجعی از پدرانش نفل می کند در آن سالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به شام رفت، عبد مناۀ…
خدیجه بانویی تاجر و با شرف و ثروتمند بود. وی مردان را به اجاره می گرفت و به آنها سرمایه می داد که به مضاربه…

جستجو در کل مطالب