فصل شانزدهم: سخنان بزرگان، دانشمندان درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها

تو از خدیجه امری را ذکر نمی کنی، مگر اینکه او آنچنان بود که می گویی. جز اینکه به سوی پروردگارش شتافت. پس خداوند این…
در صدد این نیستیم که پا این سخنان، منزلت ام المومنین سلامالله علیها را بالا ببریم، زیرا برای علو درجه، و رفعت مقام این بانو،…

جستجو در کل مطالب