فصل سوم: فعالیتهای تجاری حضرت خدیجه سلام الله علیها

رسول خدا صلی الله علیه و آله سالهای دوران جوانی را کم کم پشت سر می گذاشت و گر چه دست تقدیر او را برای…
خدیجه زنی عاقله و ثروتمند بود که مردان با سرمایه و مال او تجارت می کردند.(1) خدیجه که وصف «محمد بن عبدالله» جوان محبوب مکه…
غالب مردم شهر مکه، به حرفه تجارت اشتغال داشتند، و عزت و قدرت در آن شهر، از آن کسانی بود که ثروت و مکنت داشتند،…

جستجو در کل مطالب