پرچم داران هدایت: تدبری بر زیارت جامعه کبیره

  • پرچم داران هدایت: تدبری بر زیارت جامعه کبیره
پرچم داران هدایت: تدبری بر زیارت جامعه کبیره
مشخصات کتاب:
عنوان قراردادی : زیارتنامه جامعه کبیره .شرح
عنوان و نام پدیدآور : پرچم داران هدایت: تدبری بر زیارت جامعه کبیره / احمد سجادی.
مشخصات نشر : قم : اسوه ، 1387.
مشخصات ظاهری : 504ص.
شابک : 978-964-542-110-4
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتاب حاضر در سال 1385 با عنوان " پرچم داران سعادت: تدبری بر زیارت جامعه کبیره " توسط بنیاد قرآن و عترت منتشر شده است.
عنوان دیگر : پرچم داران سعادت: تدبری بر زیارت جامعه کبیره.
موضوع : زیارتنامه جامعه کبیره -- نقد و تفسیر
موضوع : زیارتنامه ها
شناسه افزوده : سجادی، احمد، 1343- ، شارح.
رده بندی کنگره : BP271/20422/ س3 1387
رده بندی دیویی : 298/777
شماره کتابشناسی ملی : 1256632
عناوین اصلی کتاب شامل:
اهداء؛ سخن مؤلف؛ شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره؛ پاورقی

جستجو در کل مطالب